Corona

Corona-retningslinjer ved brug af UKB:

 • Vask/afsprit hænder, når du kommer og før du går.

 • Hold afstand:

  • Minimum 1 meter.

  • Ved fysisk aktivitet samt i baderum minimum 2 meter.

 • Er du syg, så bliv hjemme. Bliver du syg, mens du er i UKB, så forlad straks området.

  • Undgå kødannelse ved toiletter og cafédisken.

  • Er du over 18 år, så husk Corona-pas.

Antal i et lokale:

Ved fysisk aktivitet i hallen og kulturzonen

100 ad gangen ved fysisk aktivitet, dog maks. 1 person pr. 4 m2 gulvareal.

Ved foredrag og lignende, hvor man sidder ned med ansigten i samme retning dog op til 500 personer, hvis der er mindst 2 m2 pr. person.

Ved foredrag skal der være minimum 2 meter fra foredragsholder til første række.

Ved foredrag, der inkluderer fællessang, anbefales det at have 2 meters afstand og 4m2 gulvareal pr. deltager eksklusiv foredragsholder og personale.

Afvask af redskaber og remedier

Foreninger, der benytter UKB skal afvaske redskaber og remedier efter hver lektion/træning.

NB!

Særlige retningslinjer vedr. fittness er udsendt til medlemmerne pr. mail.

Baderum og toiletter rengøres mindst én gang dagligt.