Biavl og biodiversitet

Fri entré

Tilmelding: Tlf./sms 2237 6991 (Henning)

Onsdag den 11. maj 2022 kl. 19.00-21.00


Vild med vilje: Natur og biodiversitet i Odense

Foredrag med Heidi Kastrup Christensen, Funktionsleder/ Biolog i Odense Kommunes afdeling ’Landbrug og Natur’

Naturen er i krise i Danmark og på verdensplan, og et utal af dyre- og plantearter risikerer at uddø i den nærmeste fremtid, hvis vi ikke gør noget.

I efteråret 2020 blev der i Odense Kommune vedtaget en handleplan for natur og biodiversitet, og der blev politisk prioriteret 9 mio. kr. til at igangsætte indsatserne fra handleplanen. Handleplanen indeholder 22 indsatser – kommunen arbejder p.t. med 10 af dem. Samtidig er Odense Kommune med i Miljøministeriets dyst om at blive Danmarks Vildeste Kommune.Heidi Kastrup Christensen vil fortælle om indsatserne i handleplanen, hvilke der er prioriteret i første omgang, og hvor langt kommunen er kommet med indsatserne.

Biernes forunderlige liv og deres produkter

Biavler Villy Christensen, Spedsbjerg, fortsætter aftenen og fortæller bl.a. om, hvordan 80.000 bier organiserer sig. Han har også en lille kiggekasse med, hvor man kan se dronningen og arbejdsbierne på vokstavlerne. Der findes ca. 290 arter af vilde bier og honningbier.

De er vigtige bestøvere i fx landbrug og frugtavl. Hvis vi ikke sikrer dem plads i vores natur, vil 70-80 % af vores produkter vil forsvinde.