NYHEDER

Søren Vester gæstede UKB d. 24. marts. Samspillet med andre mennesker i lokalsamfundet, i designopgaver og i DRs 'I hus til halsen' var centrum i hans foredrag.

Årsmøde i UKB
Onsdag d. 20. april 2022

Her finder du dagsordenen med tilhørende bilag:

  • Formandens beretning

  • 5 års plan for UKB

  • Regnskab for 2021

  • Budget for 2022

Referatet er på vej.

Ekstra fællesspisning:

25. maj og 29. juni. Begge dage kl. 18.00.

Menu for de enkelte dage lægges på Facebook!
Mon ikke Ditte og Anette finder forårs- og sommermenuerne frem?

Pris:
60 kr. for voksne og 25 kr. for børn under 12 år.

Tilmelding:
Tlf. 6147 5491, senest 3 dage før.
Evt. afbud, senest 3 dage før.

Huset kan lejes
til møder og fester

Kontakt Ubberud Kultur-
og Bevægelseshus,
tlf. 61 47 54 91,
mail:
centerleder@ubberudhallen.dk

Idéer til nye aktiviteter i UKB
i hverdagene?

Kontakt Aktivitetsudvalget
v/Henning Jespersen,
tlf. 22376991

KOMMENDE ARRANGEMENTER

Forårskoncert med Odense Teaterkor

Onsdag den 18. maj kl. 19.30
i Ubberud Kirke

Odense Teaterkor er et rytmisk kor med stor sangglæde og energi. Det udsprang i tidernes morgen af et samarbejde med Odense Teater, hvorfra koret har sit navn. Nu synger de et bredt udvalg af rytmiske sange, nye som klassikere. Alt fra Coldplay til Kim Larsen - og det midt imellem!

I 2021 begyndte et nyt samarbeje med korleder Jakob Bobjerg (uddannet på Musicalakademiet i Fredericia). Han har tilført koret ny energi og udvidet sangrepertoiret. Det ses og høres.

Så kom i godt humør til en frisk og forrygende forårskoncert. Undervejs lader vi også alle stemmer gjalde i fællessang.

Hvis omstændighederne tillader det, servereres der et lille glas i våbenhuset efter koncerten.

Det er gratis at deltage.

Biavl og biodiversitet

Onsdag d. 11. maj kl. 19.00-21.00

Vild med vilje: Natur og biodiversitet i Odense

Foredrag med Heidi Kastrup Christensen, Funktionsleder/ Biolog i Odense Kommunes afdeling ’Landbrug og Natur’

Naturen er i krise i Danmark og på verdensplan, og et utal af dyre- og plantearter risikerer at uddø i den nærmeste fremtid, hvis vi ikke gør noget.

I efteråret 2020 blev der i Odense Kommune vedtaget en handleplan for natur og biodiversitet, og der blev politisk prioriteret 9 mio. kr. til at igangsætte indsatserne fra handleplanen. Handleplanen indeholder 22 indsatser – kommunen arbejder p.t. med 10 af dem. Samtidig er Odense Kommune med i Miljøministeriets dyst om at blive Danmarks Vildeste Kommune.Heidi Kastrup Christensen vil fortælle om indsatserne i handleplanen, hvilke der er prioriteret i første omgang, og hvor langt kommunen er kommet med indsatserne.

Biernes forunderlige liv og deres produkter

Biavler Villy Christensen, Spedsbjerg, fortsætter aftenen og fortæller bl.a. om, hvordan 80.000 bier organiserer sig. Han har også en lille kiggekasse med, hvor man kan se dronningen og arbejdsbierne på vokstavlerne. Der findes ca. 290 arter af vilde bier og honningbier.

De er vigtige bestøvere i fx landbrug og frugtavl. Hvis vi ikke sikrer dem plads i vores natur, vil 70-80 % af vores produkter vil forsvinde.

Fri entré

Tilmelding: Tlf./sms 2237 6991 (Henning)

STEMNINGER FRA TIDLIGERE ARRANGEMENTER

Rockpoesi

Rockpoesi-entusiaster og tv-2 fans fandt d. 3. februar 2022 vej til en aften med Jesper Hougaard Larsen om Livet, døden og kærligheden - rockpoesi og litteratur hos Steffen Brandt.

I musik og ord satte Jesper fokus på litterære referencer i Steffen Brandts rockpoesi: fra begyndelsen i bandet Taurus over de 17 tv-2-album til hans fortolkninger af Bob Dylan, Leonard Cohen og Damon Albarn.

Cykeldrengene

Cykeldrengene skabte en fantastisk stemning. Med entusiasme og positivitet fortalte de d. 18. november 2021 om oplevelserne på deres mere end 24.000 km. lange cykeltur jorden rundt. Og om evnen til at overleve selv de største udfordringer for til sidst at stå som vinder af "Alene i Vildmarken."

Sangaften

Veloplagt Jacob Tybjerg fra Uldum Højskole tog alle med storm, da der d. 3. november 2021 var indbudt til en aften i fællessangens tegn.

Sange fra den nye højskolesangbog blev kombineret med flot klaverspil og krydret med tankevækkende historier.

Livestreaming af naturvidenskabelige foredrag fra Århus Universitet har nu i et par år været en fast aktivitet i Ubberud Kultur- og Bevægelseshus.

I videoen har TV Korup talt med Peter Wich, fra UKBs Aktivitetsudvalg, som er den lokale tovholder på aftnerne.

Rosa fra ”Bagedysten” og ”Vild med Dans” holdt foredrag i Ubberud Kultur og Bevægelseshus den 19. februar 2020.

Det er ikke småting hun engagerer sig i, hvilket fremgik af hendes meget underholdende foredrag.

Forfatter Jesper Wung-Sung gæstede Ubberud Kultur- og Bevægelseshus d. 21. november 2018.

Han fortalte især om slægtsromanen En anden gren, som han i 2017 modtog De Gyldne Laurbær for.

TV Korup talte med ham og bringer klip fra aftenen.