Bestyrelse og Aktivitetsudvalg

Ubberud Kultur og Bevægelseshus, Ubberudvej 30, 5491 Blommenslyst.

Ubberud Kultur- og Bevægelseshus er det nye mødested for alle i lokalområdet. Et sted hvor alle skal føle sig velkomne og godt tilpas. Et sted med mangfoldige aktiviteter og med muligheder for at skabe sociale bånd på tværs af aktiviteter og interesser. 

Bestyrelsen:

Formand:         Steen Kjeldsen,          tlf. 41115362, -  steenkjeldsen@mail.dk

Næstformand:  Carsten Mochau,         tlf. 23433432 -   carsten@mochau.dk

Kasserer:         Sanne Brink,               tlf. 30483016 -   kasserer@ubberudhallen.dk

Sekretær:       

Medlem: Leise Marud (nyvalgt)     

Medlem:          Jens Illemann,             tlf. 40560056 -   jens.illemann@gmail.com

Medlem:          Henrik Raun Nielsen     tlf. 30313539 -   hrraunnielsen@outlook.dk

Medlem udpeget af UIF:    Eric Wanscher (nyudpeget)

Aktivitetsudvalget:

Henning Jespersen,      Søbakkevej 7,      5210 Odense NV,      tlf. 2237 6991      hj@slukefter.dk

Lene Magaard,             Ejlstrupvej 135,   5200 Odense V,         tlf. 6594 1919      lene-magaard@mail.tele.dk

Thorsten Thomassen,   Hovhavevej 11,    5491 Blommenslyst,  tlf. 2078 9056      torsten@post11.tele.dk

Jens Illemann,             Troelsevej 39       5491 Blommenslyst,  tlf. 40560056       jens.illemann@gmail.com

Peter Wich,                  Middelfartvej 491,5491 Blommenslyst,  tlf. 40827710       peter@wich.as  

Bente Jespersen,          Søbakkevej 7,      5210 Odense NV,      tlf. 2296 0308      bj@slukefter.dk

Kirkens repræsentanter i Aktivitetsudvalget:

Kathrine Gørup Christiansen, Ubberudvej 12, 5491 Blommenslyst, tlf. 29166066 kgc@km.dk

Peter Nørskov Jørgensen, 29453795 peter.n.joergensen@gmail.com

Centerleder: Anette Dal Hansen, tlf. 61 47 54 91, centerleder@ubberudhallen.dk

Webmaster + presse: Birgitte Hjelm Paulsen

Facebook: Jens Erik Hjelm Rasmussen

Ubberud Kultur og Bevægelseshus, Ubberudvej 30, 5491 Blommenslyst.

Ubberud Kultur- og Bevægelseshus er det nye mødested for alle i lokalområdet. Et sted hvor alle skal føle sig velkomne og godt tilpas. Et sted med mangfoldige aktiviteter og med muligheder for at skabe sociale bånd på tværs af aktiviteter og interesser. 

Bestyrelsen:

Formand:         Steen Kjeldsen,          tlf. 41115362, -  steenkjeldsen@mail.dk

Næstformand:  Carsten Mochau,         tlf. 23433432 -   carsten@mochau.dk

Kasserer:         Sanne Brink,               tlf. 30483016 -   kasserer@ubberudhallen.dk

Sekretær:       

Medlem: Leise Marud (nyvalgt)     

Medlem:          Jens Illemann,             tlf. 40560056 -   jens.illemann@gmail.com

Medlem:          Henrik Raun Nielsen     tlf. 30313539 -   hrraunnielsen@outlook.dk

Medlem udpeget af UIF:    Eric Wanscher (nyudpeget)

Aktivitetsudvalget:

Henning Jespersen,      Søbakkevej 7,      5210 Odense NV,      tlf. 2237 6991      hj@slukefter.dk

Lene Magaard,             Ejlstrupvej 135,   5200 Odense V,         tlf. 6594 1919      lene-magaard@mail.tele.dk

Thorsten Thomassen,   Hovhavevej 11,    5491 Blommenslyst,  tlf. 2078 9056      torsten@post11.tele.dk

Jens Illemann,             Troelsevej 39       5491 Blommenslyst,  tlf. 40560056       jens.illemann@gmail.com

Peter Wich,                  Middelfartvej 491,5491 Blommenslyst,  tlf. 40827710       peter@wich.as  

Bente Jespersen,          Søbakkevej 7,      5210 Odense NV,      tlf. 2296 0308      bj@slukefter.dk

Kirkens repræsentanter i Aktivitetsudvalget:

Kathrine Gørup Christiansen, Ubberudvej 12, 5491 Blommenslyst, tlf. 29166066 kgc@km.dk

Peter Nørskov Jørgensen, 29453795 peter.n.joergensen@gmail.com

Centerleder: Anette Dal Hansen, tlf. 61 47 54 91, centerleder@ubberudhallen.dk

Webmaster + presse: Birgitte Hjelm Paulsen

Facebook: Jens Erik Hjelm Rasmussen