Årsmøde UKB, onsdag d. 19. april 2023, kl. 19.00

Ubberud Kultur- og Bevægelseshus, Kulturzonen

Dagsorden:      

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

4. Forelæggelse af budget for det kommende år til godkendelse

5. Revideret 5-års ressource- og aktivitetsplan

6. Valg af bestyrelse 

7. Eventuelt 

Bestyrelsen, Ubberud Kultur- og Bevægelseshus

Årsberetning  

Regnskab 2022  

Budget 2023

Referat fra årsmødet 19. april 2023


     

På årsmødet takkede Steen, formand for UKB, Rune og Michael for henholdsvis 13 og 9 år i bestyrelsen.