Referat for årsmøde den 25. april 2019 kl. 19.30

Oprettelsesdato: Apr 29, 2019 7:35:6 PM

Dagsorden:      

1. Valg af dirigent

Per Andersen blev valgt.

2. Bestyrelsens beretning

Fremlagt af Steen Kjeldsen. 

Godkendt

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

Fremlagt af Henning Jespersen.

Jens Breum: Hvad er udgiften til mobilepay?

Henning Jespersen: Det ligger under gebyr til pengeinstitutter.

Godkendt.

4. Forelæggelse af budget for det kommende år til godkendelse

Fremlagt af Henning Jespersen.

Godkendt.

5. Revideret 5-års ressource- og aktivitetsplan

Fremlagt af Steen Kjeldsen. 

Henrik Raun Nielsen spørger hvor mange af punkterne for 2019 der er gennemført.

Steen; Det er de første 5 punkter.

Michael Moresco: Indlæg om hvilke tanker UIF har vedr. lokalområde og aktiviteter.

De holder nogle interne fællesmøder, - og de vil gerne være med- og modspiller i en debat om området.

Per Andersen: Synes det lyder rigtig spændende med Ubberud torvet, - og opfordre til fælles fodslag mellem UIF og UKB.

Leif Sigvart, KIF: Har man overvejet at søge fonde?

Steen Kjeldsen, - Det er en mulighed.

Henrik Raun Nielsen: Har man overvejet aktiviteter målrettet de unge, - det synes han vil være en god ide.

Steen Kjeldsen: Vi har ikke umiddelbart kontakt med de unge, - men vi overvejer at tage en snak med elevrådet og forældrebestyrelsen.

Planen er godkendt.

6. Valg af bestyrelse - på valg er:

- Sanne Brink (for en 2-årig periode)

- Henning Jespersen udtræder (repræsentant UIF) – 

Henrik Raun Nielsen indtræder som repræsentant for UIF 

Per Andersen spørger om der er andre tilstede der vil med i bestyrelsen?

Steen Kjeldsen gennemgår reglerne jf. vedtægterne.

Der er fortsat en ledig UIF plads.

Der er ikke yderligere kandidater.

7. Eventuelt 

Henning Jespersen: Fortsætter i aktivitetsudvalget, - indtil der er afløsere der vil tage over. Han er også villig til at bistå i forbindelse med indkøring af den nye kasser.

Henning fortalte også om de store linier i de planlagte aktiviteter for efteråret i UKB, (på vegne af aktivitetsudvalget).

Henning takkede for samarbejdet med bestyrelsen, samt tilliden fra UIF gennem årene. 

Bente Jespersen: Hvornår kan UIIF komme med materiale til det nye aktivitetsblad?

Henning Jespersen: Senest d. 1/6 – 2019.

Michael Moresco: I 2020 har UIF 75 års jubilæum, - og der kommer forskellige aktiviteter, - blandt andet en stor fest d. 18. april 2020

Per Andersen takker for et møde i god ro og orden.

En afsluttende bemærkning fra Steen Kjeldsen.

Tak til Per Andersen.

Velkommen til de 2 nye i bestyrelsen.

Der er reception for Henning Jespersen i UKB d. 6. maj 2019, kl. 15 – 17.

Bestyrelsen, Ubberud Kultur- og Bevægelseshus

18 fremmødte, incl. bestyrelsen

Ubberud d. 25. april 2019

Oversigt over bestyrelsen d. 25/4 – 2019:

 Steen Kjeldsen

 Formand

 Rune Munch Andersen

 Fraværende

 Carsten Mochau 

 Næstformand

 Michael Helding

 Henning Jespersen

 Kasserer, 

 (afgående)

 Jens Illemann

Oversigt over bestyrelsen efter d. 25/4 – 2019: