Årsmøde UKB
Onsdag d. 20. april 2022, kl. 19.00

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

4. Forelæggelse af budget for det kommende år til godkendelse

5. Revideret 5-års ressource- og aktivitetsplan

6. Valg af bestyrelse - på valg er:

- Michael Helding (for en 1-årig periode)

- Jens Illemann (for en 2-årig periode)

- Steen Kjeldsen (for en 2-årig periode)

7. Eventuelt

Bestyrelsen, Ubberud Kultur- og Bevægelseshus