Årsmøde d. 16. juni 2021

Ubberud Kultur- og Bevægelseshus, Kulturzonen, kl. 19.00

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent

  2. Bestyrelsens beretning

  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

  4. Forelæggelse af budget for det kommende år til godkendelse

  5. Revideret 5-års ressource- og aktivitetsplan

  6. Valg af bestyrelses - på valg er:

  7. - Sanne Brink (for en 2 årig periode)

  8. Eventuelt.

Bestyrelsen, Ubberud Kultur- og Bevægelseshus