Årsmøde UKB, onsdag d. 10. april 2024, kl. 19.00

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

4. Forelæggelse af budget for det kommende år til godkendelse

5. Revideret 5-års ressource- og aktivitetsplan

6. Valg af bestyrelse (2 pladser)

a. Jens Illemann (på valg for en 2-årig periode)

b. Steen Kjeldsen (på valg for en 2-årig periode)

7. Eventuelt

Bestyrelsen, Ubberud Kultur- og Bevægelseshus