UBBERUD KULTUR- OG BEVÆGELSESHUS 
ER LUKKET 
TIL DEN 7. FEBRUAR 2021 
PGA. CORONA-NEDLUKNINGEN.

Opstart af alle indendørs aktiviteter
udsat til efter d. 7. februar.

Årsmøde i Ubberud Kultur- og Bevægelseshus
 Reklame for borgermøde


ONLINE BORGERMØDE 
Lørdag den 23. januar kl. 10.00-12.00

Odense skal også i fremtiden være kendetegnet af stærke lokalsamfund, med skolen som omdrejningspunkt. Vi skal sikre, at alle trives der, hvor de bor og lever. Vi vil udvikling ikke afvikling, og vi skal gøre det sammen.

På vegne af Odense Byråd inviterer jeg sammen med Partnerskabet i Ubberud til online borgermøde. Her vil vi starte en samtale om en kommende aftale, der skal sikre, at Ubberud skoledistrikt også i fremtiden er et godt sted at bo. 

Tilmelding skal ske på tilmeldingssiden: odense.dk/Ubberud-tilmeld

I ugen op til mødet vil du på e-mail modtage en guide til, hvordan du kommer ind i onlinemødet. 

Vel mødt. 

Venlige hilsner 
Borgmester Peter Rahbæk Juel og Partnerskabet i Ubberud

 Corona-retningslinjer ved brug af UKB

Husk at huset kan lejes til møder og fester
Kontakt Ubberud Kulur og Bevægelseshus, 
tlf. 61 47 54 91, mail: centerleder@ubberudhallen.dk
 
Idéer til nye aktiviteter i UKB i hverdagene?
Kontakt Aktivitetsudvalget v/Henning Jespersen, tlf. 22376991

Se allerede planlagte aktiviteter i 

Undersider (2): Corona Ubberud Bladet