UBBERUD KULTUR- OG BEVÆGELSESHUS - ÅBEN IGEN!

Vi glæder os til at til at se jer alle.
 
Lokaler klar til brug:
Under corona-nedlukningen har vi slebet bænke i hal og omklædningsrum, malet i café og kulturzone, fået sat spritbeholdere op i alle rum og en ny infoskærm udenfor, så alle kan se, hvad der foregår i UKB.

Husk at huset kan lejes til møder og fester
Kontakt centerleder Addie Lundahl, tlf. 26237878, al@ubberudhallen.dk.

Idéer til nye aktiviteter i UKB i hverdagene?
Kontakt Aktivitetsudvalget v/Henning Jespersen, tlf. 22376991 eller centerleder Addie Lundahl, tlf. 26237878, al@ubberudhallen.dk.

Beskyt dig selv og andre

Corona-retningslinjer for brug af UKB:
 • Vask/afsprit hænder, når du kommer og før du går.
 • Hold afstand:
  Minimum 1 meter.
  Ved fysisk aktivitet samt i baderum minimum 2 meter.
 • Er du syg, så bliv hjemme. Bliver du syg, mens du er i UKB, så forlad straks området.
 • Antal i et lokale:
  Maks. 50 i et lokale af gangen,
  dog maks. 1 person pr.  4 m2 gulvareal.
  Hvis alle sidder ned dog kun 2 m2 pr. person.
  I hallen kan der være flere end 50 personer, hvis alle sidder ned og overholder afstandskravene.
 • Foreninger, der benytter UKB skal afvaske redskaber efter hver lektion/træning.
NB!
Særlige retningslinjer vedr. fittness er udsendt til medlemmerne pr. mail.

Baderum og toiletter rengøres mindst én gang dagligt.


 
Årsmøde i Ubberud Kultur- og Bevægelseshus


   Aktiviteter på tegnebrættet til efteråret 2020:

 • Borgermøde om udvikling af lokalsamfundet d. 30. august
 • Guidet vandretur i området omkring Kalørgården
 • Fællessang i Ubberud d. 23. sept.
 • Fællesspisning hver måned - første gang d. 30. sept. 2020
 • Livestreaming af seks foredrag fra Århus Universitet - første gang d. 6. okt.
 • '11 meter frihed - at sejle jorden rundt alene' - foredrag ved Christian Liebergreen d. 21. okt.
 • Sangaften med Erik Sommer d. 4. nov.
 • Ølsmagning med Torben Marhews d. 20. nov.
 • Filmaften for +12 årige.
 • 4 blomsterkurser
 • Bridge i UKB - start d. 2. sept.
 • Bankospil i UKB - start 3. sept.
 • Koncerter i samarbejde med kirken
 • Filmaftner i konfirmandstuen
Comments