TANG
Livestreaming af foredrag fra Århus Universitet
v/seniorforsker i marin økologi Annette Bruhn 
 Institut for Bioscience, Aarhus Universitet.
 
27. oktober kl. 18.50-21.00.
Gratis entré. 
Husk mundbind, når du går igennem caféområdet.
 
 

FÆLLESSPISNING d. 28. oktober kl. 18.00.

Aflyst pga. af de nye Corona-restriktioner.


"Tid til sang og sange til tiden" 
 højskole sangaften med Erik Sommer

D. 4. november kl. 19.00-21.00
Maks. deltagerantal; 30 - pga. Corona-restriktionerne.
          Tilmelding til Lene Magaard, tlf. 29809956

Erik Sommer
 

 
Årsmøde i Ubberud Kultur- og Bevægelseshus
Bemærk nye retningslinjer pr. 26. og 29. oktober.
 
 Reklame for borgermøde

 Tid: Lørdag den 7. november kl. 10.00-12.00.
 
 Sted: Ubberud Skole

Odense skal også i fremtiden være kendetegnet af stærke lokalsamfund med skolen som omdrejningspunkt. Vi skal sikre, at alle trives der hvor de bor og lever.

Vi vil udvikling ikke afvikling, og vi skal gøre det sammen.

På vegne af Odense Byråd inviterer borgmesteren og Partnerskabet i Ubberud til første møde. Her vil vi starte en samtale om en kommende aftale, der skal sikre, at Ubberud og omegn også i fremtiden er et godt sted at bo og leve for alle.

Da der vil være en bid brød bedes du tilmelde dig ved at sende en mail til emoha@odense.dk

Vel mødt.

Venlige hilsner

Borgmester Peter Rahbæk Juel og Partnerskabet i Ubberud

Husk at huset kan lejes til møder og fester
Kontakt Ubberud Kulur og Bevægelseshus, 
tlf. 61 47 54 91, mail: centerleder@ubberudhallen.dk
 
Idéer til nye aktiviteter i UKB i hverdagene?
Kontakt Aktivitetsudvalget v/Henning Jespersen, tlf. 22376991

Se allerede planlagte aktiviteter i 
Undersider (2): Corona Ubberud Bladet