Ubberud Kultur- og Bevægelseshus

 Fællesspisning

UKB onsdag den 30. september kl. 18.00.
Tilmelding senest tre dage før på tlf. 41115362.
Menu: Gammeldags oksesteg m. kartofler.

Husk tilmelding senest søndag.
Begrænset antal pladser, 35, pga. Corona.


OBS! Bankospil d. 1. oktober er aflyst.


Rejsen ud i rummet
Livestreaming af foredrag 
fra Århus Universitet

 v/professor i astrofysik Hans Kjeldsen
Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet.

6. oktober kl. 18.50-21.00
Gratis entré 
Årsmøde i Ubberud Kultur- og Bevægelseshus

Husk at huset kan lejes til møder og fester
Kontakt formand for UKBs bestyrelse,
tlf. 41115362, steenkjeldsen@mail.dk.
 
Idéer til nye aktiviteter i UKB i hverdagene?
Kontakt Aktivitetsudvalget v/Henning Jespersen, tlf. 22376991

Se allerede planlagte aktiviteter i Aktivitetsoversigt 2020.


Corona-retningslinjer ved brug af UKB:
  • NY! Du skal bære mundmind i caféområdet, når caféen er åben, også selvom du blot skal igennem til hallen eller mødelokalet.
  • Vask/afsprit hænder, når du kommer og før du går.
  • Hold afstand: 
    Minimum 1 meter.
    Ved fysisk aktivitet samt i baderum minimum 2 meter.
  • Er du syg, så bliv hjemme. Bliver du syg, mens du er i UKB, så forlad straks området.
  • Undgå kødannelse ved toiletter og cafédisken.
Antal i et lokale:
Maks. 50 i hallen ad gangen ved fysisk aktivitet, dog maks. 1 person pr. 4 m2 gulvareal. Hvis man sidder ned dog op til 500 personer, hvis der er mindst 2 m2 pr. person.
Kravet om minimum 4 m2 gulvareal pr. fysisk aktiv person gælder også Kulturzonen. Bemærk, at aktiviteter som fællessang også hører under fysisk aktivitet. 
Ved foredrag skal der være minimum 2 meter fra foredragsholder til første række.

Afvask af redskaber og remedier
Foreninger, der benytter UKB skal afvaske redskaber og remedier efter hver lektion/træning.
NB!
Særlige retningslinjer vedr. fittness er udsendt til medlemmerne pr. mail.

Baderum og toiletter rengøres mindst én gang dagligt.

Lokaler klar til brug:
Under corona-nedlukningen har vi slebet bænke i hal og omklædningsrum, malet i café og kulturzone, fået sat spritbeholdere op i alle rum og en ny infoskærm udenfor, så alle kan se, hvad der foregår i UKB.

Comments