Fællessang i Ubberud

Onsdag d. 22. sept. kl. 19.00-ca. 21.00
 

Kom og syng dine yndlingssange fra Højskolesangbogen


Højskolesangbøger

Fri entre – der kan købes kaffe og kage i pausen for 35 kr.

Arrangeret i samarbejde med Ubberud/Ravnebjerg kirker
 

Høstgudstjeneste

Børne – og familiegudstjeneste i Ravnebjerg Kirke
Søndag d. 26. sept. kl. 11.00
 
Kornaks

Medbring gerne en høstgave fra haven. Blomster, frugt eller grøntsager - hvad man nu har eller finder i vejgrøften! I begyndelsen af gudstjenesten bæres gaverne ind af børnene og lægges på et bord i kirken. 
Efter gudstjenesten samles vi uden for kirken til bål og grill!
Menighedsrådet byder på bålsuppe, pølser og drikkevarer. 

Livestreaming af foredrag
fra 
Århus Universitet

Første gang tirsdag d. 5. okt. 2021 kl. 18.50 – 21.00

Big Bang og det usynlige univers
v/p
rofessor i astronomi Steen Hannestad,
Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet.
stjernebillede

Mørkt stof og mørk energi udgør 95 % af universet, men vi ved faktisk ikke, hvad det er. Uden det mørke stof ville vi og livet imidlertid ikke eksistere. Løfter den nyeste forskning i kosmologi sløret for, hvad det usynlige univers egentlig består af?

Der er gratis adgang - cafeen er åben i pausen.
Husk at huset kan lejes til møder og fester
Kontakt Ubberud Kultur- og Bevægelseshus, 
tlf. 61 47 54 91, mail: centerleder@ubberudhallen.dk
 
Idéer til nye aktiviteter i UKB i hverdagene?
Kontakt Aktivitetsudvalget v/Henning Jespersen, tlf. 22376991


Borgermødet 
lørdag den 25. september kl. 10.00-12.00
i Ubberud Kultur- og Bevægelseshus er aflyst.

Med Budget 2020 besluttede Odense Byråd at styrke en række lokalsamfund gennem lokale velfærdsaftaler og frede alle kommunens skoler fra lukning de næste 10 år. Skoledistriktet Ubberud er et af de lokalsamfund, byrådet har indgået en aftale med. Byrådet vil med aftalen tilføre midler og ressourcer til Ubberuds udvikling.

Læs mere om processen på www.odense.dk/ubberud.

Cafeen og aktivitetsudvalget indbyder til:

Fællesspisning 

Onsdag d. 29. sept. kl. 18.00.
 
Pris: 60 kr. for voksne og 25 kr. for børn under 12 år.

Tilmelding på tlf. 6147 5491, senest 3 dage før.

Evt. afbud, senest 3 dage før.
 
Vi spiser sammen igen den 27/10 og 24/11 2021.

Årsmøde i Ubberud Kultur- og Bevægelseshus
blev afholdt d. 16. juni 2021 kl. 19.00

Læs om årets årsmøde under fanen 'Om os'
 
Bestyrelsen, Ubberud Kultur- og Bevægelseshus
Undersider (1): Ubberud Bladet