Test BiHP‎ > ‎

Corona

Beskyt dig selv og andre

  • NY! Du skal bære mundmind i caféområdet, når caféen er åben, også selvom du blot skal igennem til hallen eller mødelokalet.
  • Vask/afsprit hænder, når du kommer og før du går.
  • Hold afstand: 
    Minimum 1 meter.
    Ved fysisk aktivitet samt i baderum minimum 2 meter.
  • Er du syg, så bliv hjemme. Bliver du syg, mens du er i UKB, så forlad straks området.
  • Undgå kødannelse ved toiletter og cafédisken.

Antal i et lokale:
Maks. 50 i hallen ad gangen ved fysisk aktivitet, dog maks. 1 person pr. 4 m2 gulvareal. Hvis man sidder ned dog op til 500 personer, hvis der er mindst 2 m2 pr. person.
Kravet om minimum 4 m2 gulvareal pr. fysisk aktiv person gælder også Kulturzonen. Bemærk, at aktiviteter som fællessang også hører under fysisk aktivitet. 
Ved foredrag skal der være minimum 2 meter fra foredragsholder til første række.

Afvask af redskaber og remedier
Foreninger, der benytter UKB skal afvaske redskaber og remedier efter hver lektion/træning.
NB!
Særlige retningslinjer vedr. fittness er udsendt til medlemmerne pr. mail.

Baderum og toiletter rengøres mindst én gang dagligt.

Lokaler klar til brug:
Under corona-nedlukningen i foråret 2020 har vi slebet bænke i hal og omklædningsrum, malet i café og kulturzone, fået sat spritbeholdere op i alle rum og en ny infoskærm udenfor, så alle kan se, hvad der foregår i UKB.


Comments