Ubberud Kultur- og Bevægelseshus

Høstgudstjeneste

Børne- og familiegudstjeneste i Ravnebjerg Kirke
Søndag d. 20. september kl. 11.00

Grøntsager

Trods corona-situationen gennemføres Høstgudstjeneste, dog med nogle ændringer. Læs mere her: Høstgudstjeneste


Fællessang i Ubberud
Onsdag d. 23. september kl. 19.00 –  ca. 21.00 
i UKB - Kulturzonen

Kom og syng dine yndlingssange 
fra Højskolesangbogen
– i aften er det dig, der vælger, hvad vi skal synge.

Fri entré. Der kan købes kaffe og kage i pausen.

Højskolesangbøger

NB!
Vi følger de til enhverv tid gældende Corona-retningslinjer. Der kan derfor blive tale om begrænsninger i antallet af deltagere. Det vil blive omtalt her på siden, så snart vi ved det. P.t. må vi maks. være ca. 30.

Læs mere her: Fællessang i Ubberud


 
Årsmøde i Ubberud Kultur- og Bevægelseshus

Husk at huset kan lejes til møder og fester
Kontakt centerleder Addie Lundahl,
tlf. 26237878, al@ubberudhallen.dk.
 
Idéer til nye aktiviteter i UKB i hverdagene?
Kontakt Aktivitetsudvalget v/Henning Jespersen, tlf. 22376991 
eller centerleder Addie Lundahl,
tlf. 26237878, 
al@ubberudhallen.dk.

Se allerede planlagte aktiviteter i Aktivitetsoversigt 2020.


Corona-retningslinjer ved brug af UKB:
  • Vask/afsprit hænder, når du kommer og før du går.
  • Hold afstand: 
    Minimum 1 meter.
    Ved fysisk aktivitet samt i baderum minimum 2 meter.
  • Er du syg, så bliv hjemme. Bliver du syg, mens du er i UKB, så forlad straks området.
  • Undgå kødannelse ved toiletter og cafédisken.
Antal i et lokale:
Maks. 50 i hallen ad gangen ved fysisk aktivitet, dog maks. 1 person pr. 4 m2 gulvareal. Hvis man sidder ned dog op til 500 personer, hvis der er mindst 2 m2 pr. person.
Kravet om minimum 4 m2 gulvareal pr. fysisk aktiv person gælder også Kulturzonen. Bemærk, at aktiviteter som fællessang også hører under fysisk aktivitet. 
Ved foredrag skal der være minimum 2 meter fra foredragsholder til første række.

Afvask af redskaber og remedier
Foreninger, der benytter UKB skal afvaske redskaber og remedier efter hver lektion/træning.
NB!
Særlige retningslinjer vedr. fittness er udsendt til medlemmerne pr. mail.

Baderum og toiletter rengøres mindst én gang dagligt.

Lokaler klar til brug:
Under corona-nedlukningen har vi slebet bænke i hal og omklædningsrum, malet i café og kulturzone, fået sat spritbeholdere op i alle rum og en ny infoskærm udenfor, så alle kan se, hvad der foregår i UKB.

Comments