Corona

Beskyt dig selv og andre

Corona-retningslinjer ved brug af UKB gældende efter 5. april 2021 med mindre andet meldes ud inden da:

Alle skal bære mundmind i hele Ubberud Kultur- og Bevægelseshus. Man må dog tage det af, når man sidder ned eller er i gang med idrætsaktiviteter.
  • Vask/afsprit hænder, når du kommer og før du går.
  • Hold afstand: 
    Minimum 1 meter.
    Ved fysisk aktivitet samt i baderum minimum 2 meter.
  • Er du syg, så bliv hjemme. Bliver du syg, mens du er i UKB, så forlad straks området.
  • Undgå kødannelse ved toiletter og cafédisken.
Antal i et lokale:
Ved fysisk aktivitet i hallen og kulturzonen:
Børn og unge indtil 21. år: 50 ad gangen ved fysisk aktivitet, dog maks. 1 person pr. 4 m2 gulvareal. 
Voksne over 21 år: 10 ad gangen ved fysisk aktivitet, dog maks. 1 person pr. 4 m2 gulvareal.
Ved foredrag og lignende, hvor man sidder ned med ansigten i samme retning dog op til 500 personer, hvis der er mindst 2 m2 pr. person.
Ved foredrag skal der være minimum 2 meter fra foredragsholder til første række.
Ved foredrag, der inkluderer fællessang, anbefales det at have 2 meters afstand og 4m2 gulvareal pr. deltager eksklusiv foredragsholder og personale.

Afvask af redskaber og remedier
Foreninger, der benytter UKB skal afvaske redskaber og remedier efter hver lektion/træning.
NB!
Særlige retningslinjer vedr. fittness er udsendt til medlemmerne pr. mail.

Baderum og toiletter rengøres mindst én gang dagligt.

Lokaler klar til brug:
Under corona-nedlukningen i foråret har vi slebet bænke i hal og omklædningsrum, malet i café og kulturzone, fået sat spritbeholdere op i alle rum og en ny infoskærm udenfor, så alle kan se, hvad der foregår i UKB.