Om os‎ > ‎

Historiske nyheder

Husker du?


Arrangementer og aktiviteter efteråret 2019

Ubberud Bladet med efterårets arrangementer og aktiviteter i Ubberud og Ravnebjerg er lige på trapperne. Læs heri bl.a. om sangaftnerne "Kim Larsen i ord og toner" (20. sept.) og "Livstræet - og andre nyere sange fra Højskolesangbogen" (24. okt.), om Yoga Event (28. sept.) og om foredragene: "Ivan Karadzic mit livs dyk - drengene i Grotten" (10. okt.), Lars Høgh: "Dyrk den lyse side" (6. nov.) og Jens Andersen: "Denne dag, et liv" om Astrid Lindgren (21. nov.). Successen med Livestreaming af foredrag fra Århus Universitet fortsætter, nu med hele seks foredrag (første gang 22. okt.). Og så er der naturligvis Bankospil (første gang 5. sept.), Bridge (første gang 4. sept.) og kurser i moderne blomsterdesign (første gang 7. sept.). Læs også om opstart på de mange aktiviteter i regi af Ubberud IF og om Kirke i børnehøjde!, Børne- og Familie Høstgudstjeneste, mulighed for at deltage i Luciaoptog, om filmaftner i konfirmandstuenog hyggecafé i Ravnebjerg Kirkeanneks, om en aften med Thomas Mygind og om julekoncerten d. 19. dec. 


UKB styrker samarbejdet med aktører i lokalområdet i 2019

De helt nære samarbejdspartnere er Ubberud Skole og Ubberud Idrætsforening (UIF). Det seneste år har UKB desuden fået et godt samarbejde med Ubberud Kirke om en række arrangementer i UKB og kirken. Et besøg i skolebestyrelsen er startskuddet til et tættere samarbejde med skolen. UKBs bestyrelse vil gerne i kontakt med eleverne, for at tage temperaturen på, hvad de ønsker sig af UKB. Derfor planlægger bestyrelsen et møde med et "børne-/ungepanel" efter sommerferien.


Bestyrelsen har konstitueret sig og udgiver nyhedsbrev

På årsmødet i april 2019 blev der valgt nye ansigter ind i bestyrelsen – Sanne Brink og Henrik Raun Nielsen – ud trådte Henning Jespersen.
Efter årsmødet har bestyrelsen konstitueret sig:
Formand: Steen Kjeldsen
Næstformand: Carsten Mochau 
Kasserer: Sanne Brink 
Sekretær: Michael Helding
Menige medlemmer: Rune Munch-Andersen, Henrik Raun Nielsen og Jens Illemann.

NYHEDSBREV
Bestyrelsen har besluttet at udgive et nyhedsbrev. Det vil typisk komme efter et afholdt bestyrelsesmøde. 
Nyhedsbrevene vil blive lagt op her på siden. Læs det første nyhedsbrev her.


Årsmøde 2019

Den 25. april 2019 holdt Ubberud Kultur og Bevægelseshus årsmøde kl. 19.30.

Formand Steen Kjeldsen fremlagde bestyrelsens beretning og kasserer Henning Jespersen fremlagde det reviderede regnskab samt budgettet for det kommende år. Beretning, regnskab og budget blev godkendt. Steen Kjeldsen fremlagde herefter en revideret 5-års ressource- og aktivitetsplan, som også blev godkendt.

Herefter valgte man den nye bestyrelse. Ny i bestyrelsen er Sanne Brink. Henrik Raun Nielsen indtræder desuden som repræsentant for UIF.

 Henning Jespersen Henning Jespersen havde valgt at udtræde af bestyrelsen efter mange års virke som kasserer og aktiv i byggeudvalg, aktivitetsudvalg m.v.

Læs referatet fra årsmødet inkl. bilag her:
http://www.ubberudhallen.dk/contact-us/aarsmoede-d-25-april-2019
og se kontaktoplysninger på bestyrelsen her (opdateres):


Workshoppen den 20. april 2016

Med henblik på fortsat udvikling af Ubberud Kultur & Bevægelseshus havde bestyrelsen inviteret borgere i lokalområdet til workshop den 20. april. 22 personer mødte op til en spændende aften, der på kreativ vis blev ledet og afviklet af Andreas og Frederik. Mange nye idéer kom på bordet, så der er nok at tage fat på. Desværre må vi igen se i øjnene, at det er svært at få nye personer involveret, når vi når til spørgsmålet, hvem vil hjælpe med at realisere de mange gode idéer. Pt. mangler vi minimum 2 personer i aktivitetsudvalget, som har lyst til at præge aktiviterne i vores nye kulturhus. 


Indbydelse til borgermøde 15. juni 2015 kl. 19.00

Hvad vil du gerne have af liv og aktivitet i vores nye kultur- og bevægelseshus?

 

Vi vil gerne byde ind til et par timers møde med fælles inspiration og dialog om, hvad der kan skabes af gode og vedkommende aktiviteter i vores nye hus.

 

Der er igennem projekt- og byggefasen gjort en del tanker om, hvad der mangler af aktiviteter i området. Nu vil vi gerne fra tanker og idéer til handling.

 

Hvad skal der skabes, som indfrier vores ønsker for huset?

I projektbeskrivelsen lyder ønskerne således:

 

Forestil dig et hus…

-       Der giver de lokale borgere mange nye muligheder.

-       Hvor ung som gammel kan mødes på tværs af interesser.

-       Der bliver områdets nye samlingssted for alle.

-       Der styrker og udvikler fællesskabet.

 

Nu står rammerne her – hvad har du af forslag, som kan skabe liv i huset og hallen? 

Kom og del dem med os og andre – måske er det netop din idé eller ønske, der kan blive realiseret. 

 

Mødet holdes i Ubberud Kultur- og Bevægelseshus:

 

MANDAG D. 15. JUNI, KL. 19.00-21.00.

 

Tilmelding er ikke nødvendig. Vi byder på en kop kaffe/te – vel mødt!

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsv/UKB en 


Indvielsen den 25. april 2015

Endelig oprandt dagen, hvor det nye hus blev indviet. En dag vi i initiativgruppen har set frem til med glæde og forventning. Og vi blev ikke skuffet. Mere end 300 mødte op, mange gamle UIF'ere fra nær og fjern som vi ikke har set længe, mange beboere fra lokalområdet og glædeligt, også mange venner fra KIF. 

Der var fest i Ubberud, men der var også meget at fejre. Rådmand Jane Jegind stod for den officelle indvielse og klippede snoren til det nye hus. Der var taler af skolens leder Jørgen Drost, af formand for SIKO Henrik Schmidt og formand for selvejende haller Arne Andersen. Det hele smukt bundet sammen af hallens nye formand, Steen Kjeldsen.

Sepp Piontek var med til at kaste glans over begivenheden ved at plante et bøgetræ til ære for nu afdøde Richard Møller Nielsen, landstræner for fodboldlandsholdet, der blev europamester i 1992. Richard er født og opvokset i Ubberud og ved træet står nu en mindeplade. Nationalsangen blev afsunget under akkompagnement fra Nordfyns Brassband.

Senere på dagen blev den nye multibane indviet ved chef for Fritid og Elite Martin Petersen, og Bo Isaksen fra DBU Fyn. Det er bl.a. midler fra DBU/Nordeafonden, der har gjort det muligt at etablere banen, og den blev straks taget i brug af byens ungdom. En af foreningens egne medlemmer, Kristin Bruun stortalent som boldjonglør, gav en flot opvisning til de måbende børns store fornøjelse.

I hallen var der stor aktivitet, hvor foreningens forskellige afdelinger viste deres idræt frem. Korup-Ubberud Folkedansere gav opvisning og Lokalhistorisk Arkiv havde en udstilling om UIF gennem 70 år. De gamle billeder gav anledning til, at mange minder blev genopfrisket.

Dagen sluttede med stor aftenfest i anledning af UIF's 70 års fødselsdag. 320 deltog i festen, der var buffet fra Kjærs Køkken og husets venner havde bagt kager til dessert. UIF benyttede lejligheden til at hylde og uddele sølvnål til to af foreningens mangeårige ledere, Steen Kjeldsen og Lars Breum. På dansegulvet var der trængsel til musik leveret af Hitbussen og PS12 med Annemette Elken. 

En stor tak for gaver og til alle som mødte frem og gjorde dagen festlig.

Rådmand Jane Jegind klipper snoren til det nye hus.

Sepp Piontek planter bøgetræ til ære for Richard Møller Nielsen

Et udsnit af de fremmødte, bl.a. projektets arkitekt,
Charlotte Folke i midten.

To af hovedkræfterne bag Multibanen, Lars Breum og John Marker.

Korup-Ubberud Folkedansere

Boldjungløren Kristian Bruun

UIF's formand Ove Nellemand overrækker sølvnål til Steen Kjeldsen

Også sølvnål til Lars Breum.

Aftenfesten er i gang med musik af Hitbussen og PS12


25. april 2015 Indvielse og reception 11-14

Ubberud Kultur og Bevægelseshus.
Det er med glæde og stolthed vi kan invitere alle i lokalområdet til reception og invielse af Ubberud nye mødested, Ubberud Kultur & Bevægelseshus.
Kom og se de nye faciliteter, og vær med til at skabe en festlig dag.

Ubberud Idrætsforening fylder 70 år den 18. april. 
Sammen med UIF fejres dagen, der slutter med en kæmpe aftenfest med buffet, musik og dans.

Foreløbigt program:
kl. 11.00 Officiel åbning v/ Råmand Jane Jegind 
kl. 11.30  Indvielse af multibanen v/ chef for Bibliotek og fritid Martin Petersen
kl. 12.00  Sepp Piontek planter et bøgetræ til ære for Richard Møller Nielsen

kl. 12-14
UIF har aktiviteter i hallen
Korup-Ubberud Folkedansere giver opvisning i kulturzonen
Ubberud Lokalarkiv viser en udstilling om UIF gennem 70 år
Fodbold på banerne bag hallen.

kl. 18-01
Kæmpe aftenfest med spisning, musik og dans. Alle er vekommen.
Buffet:
Skaldyrscoctail, 4 rettes stegemenu, 4 slags salater, flødekartofler, kaffe og kage.
Hitbussens 5 mands orkester spiller op til dans.
Underholdning ved Annemette Elken, På Slaget 12 
Alt dette for kun 175 kr. pr. person


Rejsegilde - 12. december 2014

Trods silende regn var 80 mennesker mødt op til rejsegilde for at fejre det nye hus. Mange fra lokalområdet, skolens elevråd, håndværkere og entreprenører var mødt frem. Der var taler af hallens formand Mogens Nielsen, arkitekt og rådgiver Charlotte Folke, skoleinspektør Jørgen Drost og Hans Ole Ansersen fra SIKO. Med hurra råb og gode ønsker for husets fremtid sluttede dagen ved pølsevognen.Centerleder: Addie Lundahl


Pr. 1. februar 2015 er Addie Lundahl, ansat som ny centerleder. Addie har været forpagter af klubhuset siden 2007. Vi byder Addie velkommen og ønsker held og lykke med jobbet.


Første spadestik 10. oktober kl. 11.30

Hallens formand Mogens Nielsen bød velkommen og såvel arkitektfirmaet ved Jakob Dahl som skoleleder Jørgen Drost holdt taler og ønskede til lykke med, at projektet nu endelig er en realitet. Freja Breum Martinsen fra 1. klasse tog det 1. spadestik godt hjulpet på vej med heppekor og hurraråb fra 400 skoleelever. Byggestart 6. oktober 2014

Endelig - efter mere end 4 års intenst arbejde - oprandt dagen hvor byggeriet af lokalområdets nye samlingssted kan gå i gang. I første omgang fjernes det gamle depot/boldrum og der graves ud til sandpudefundering og støbning af fundament.


ÅRSMØDE 22. april 2014

Ubberud Hallens årsmøde afholdes 22. april kl. 19.00 i hallens mødelokale.

Her kan du se formandens beretning, referat fra årsmødet, årsrapport med regnskab samt budget for 2014/15.
Comments