Livestreaming af seks foredrag fra Århus Universitet efteråret 2020

Tirsdage kl. 18.50-21.00. Der er gratis adgang til alle foredragene (dog ikke d. 10-11-2020).
Cafeen er åben i pausen, og der kan købes kaffe og kage.

Rumraket under afsending
 
Den 06. oktober
: Rejsen ud i rummet

Foredrag ved professor i astrofysik Hans Kjeldsen, Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet.

Hvordan kommer rumsonder og satellitter egentlig op i rummet? Hvilke baner anbringes de typisk i, og hvordan anbringes de der? Ja, det er raketvidenskab! 

Hør også om, hvordan en rummission designes og planlægges med eksempler fra aktuelle rummissioner. Hør om fysikken, der gør, at raketter kan hæve rumsonder og satellitter op fra Jordens overflade og accelerere dem i det lufttomme rum.

Spænd sikkerhedsbæltet og gør klar til nedtællingen til dette foredrag om rumfart og raketvidenskab for begyndere.

Billede af tang

Den 27. oktober: Tang

Foredrag ved seniorforsker i marin økologi, Annette Bruhn Institut for Bioscience, Aarhus Universitet.

Under havets overflade danner tang spektakulære undersøiske skove, som er vigtige for livet i havet og klimaet på kloden. 

Ny forskning viser at tang også kan bidrage til at løse fremtidens udfordringer inden for sundhed, fødevarer, klima og miljø. 

Hør også om de særprægede måder tang formerer sig på, hvordan man dyrker tang og om de bæredygtige løsninger tang kan bidrage med i fremtiden. Kan vi redde hele verden med tang?


Undervandsbåd på undersøgelse i dybhavet
Den 03. november: Dybhavet – nyt fra en ukendt verden

Foredrag ved professor i biogeokemi Ronnie N. Glud, Biologisk Institut, Syddansk Universitet og professor i biogeokemi Bo Barker Jørgensen, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet. 

Havbunden er Jordens største bioreaktor. Under havbundens overflade i dybhavet lever ingen dyr - det er mikroorganismernes verden. De lever af døde alger og dyr fra vandsøjlen, hvis organiske rester begraves dybt ned i havbunden.

Hop med ombord på avancerede ubådsrobotter, når to af verdens førende forskere afslører helt uventet liv i undergrunden og på de største havdybder. 

Hør om organismer, der er tilpasset det ekstreme tryk. Og hør om bakterier i havbunden, som har generationstider på tusinder af år og som er afgørende for livsforholdene på Jorden.


Kande med øl

Den 10. november: Smagen af øl
(OBS! Forlænget til 21.30 pga. smagsprøver)

Entre: 25 kr.

Foredrag ved brygmester Zoeran Gojkovic og Erik Lund, Carlsberg laboratorium.

Hør professionelle brygmestre fortælle om gærens betydning for øllets aroma, om maltens indflydelse på farve, smag og smagsholdbarhed og om humlens rolle som smags- og aromagiver. 

Under foredraget får du serveret små smagsprøver på fem udvalgte øltyper.


Fra abe til menneske
Den 17. november: Tilblivelsen af det moderne menneske

Foredrag ved professor i DNA-forskning Eske Willerslev, Globe Institute, Københavns Universitet. 
 
Molekylærbiologien har fundamentalt ændret vores forståelse af menneskets historie. Kom med på en tur gennem menneskets genetiske historie med nedslag i nogle af de begivenheder, der skabte de befolkningsgrupper, vi kender fra nutidens verden. 
 
Menneskets historie har vist sig at være langt mere dynamisk end vi troede. Derfor er langt de fleste landes befolkninger genetisk set et resultat af begivenheder, der skete meget sent i menneskets historie. 
 
I dette foredrag tager Eske Willerslev os gennem menneskets genetiske historie og gennemgår nogle af de begivenheder, fra sygdomsepidemier til folkevandringer, der skabte de befolkningsgrupper, vi kender fra nutidens verden.

Luftfoto af Grønland
Den 24. november: Grønlands indlandsis

Foredrag ved professor i kvartærgeologi Nicolaj Krog Larsen, Globe Institute, Københavns Universitet og professor i geofysik David Lundbek Egholm, Institut for Geoscience, Aarhus Universitet.
 
Indlandsisen har ændret Grønlands landskab og gemmer stadig på mange hemmeligheder. Men hvad ved vi egentlig om Indlandsisen? Hvor længe har den eksisteret? Hvad gemmer sig i grunden under isen? 
 
Forskerne har i de senere år løftet sløret for hvilke hemmeligheder, der gemmer sig under Indlandsisen. Bl.a.har de fundet meteorkratere og kanaler på størrelse med Grand Canyon. 
 
Vi hører ofte i medierne at Indlandsisen på Grønland smelter, og at en totalafsmeltning ultimativt kan føre til en global stigning i havspejlet på op til 7 m. Hvor følsom er isen over for klimavariationer? Hør forskernes bud på isens fremtid.