Hvor skal pengene komme fra?


Ubberud Idrætsforening og Ubberud Hallen har afsat midler til projektet i deres budgetter og sammen med en låneomlægning og midlerne fra Forstadspuljen har projektet pt. kr. 9.500.000.
 
Eksterne fonde og en lokal indsamling samt sponsorater skal skaffe de sidste kr. til inventar, køkken, av-udstyr, fitness m.m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Overskrift

Brødtekst.

Overskrift

Annoncetekst

Comments