Kerneværdier

I foråret 2011 afholdte initiativgruppen en idéworkshop, hvoraf der udsprang 4 kerneværdier, som har været bærende i arbejdet

Fleksibilitet: Det nye Kultur- og Bevægelseshus skal være fleksibelt. Det skal kunne rummeforskellige aktiviteter på forskellige tider. Det skal kunne danne rammen om skolens undervisning, skolens fritidstilbud, idrætsforeningens aktiviteter, selvorganiserede aktiviteter, foredrag, mindre forestillinger og fester, hænge ud efter sport osv. osv.

Åbenhed: Huset skal være åbent både fysisk og i overført betydning. Arkitektonisk skal husetvende sig ud mod omgivelserne og gerne i tæt kontakt med de udendørs faciliteter. Desuden skal det være muligt og interessant at bruge og komme i huset selvom man ikke har et fastlagt ærinde der. 

Socialt samvær og sund café: Der skal være plads og rum i det nye hus til at mødes og samles med venner før og efter aktiviteter. Derudover skal stedet også være indbydende for ikke aktive, som kan bruge huset som socialt samlingssted. Der skal desuden være et tilbud om sunde måltider til brugerne – et måltid som vil samle brugere på tværs.

Sammenhæng: Sidst men ikke mindst skal huset kunne samle forskellige grupper i lokalområdet og lokalområdet som helhed. Det skal være i dette nye Kultur- og Bevægelseshus at borgerne i Ubberud og omegn samles og udvikler lokalsamfundet i fremtiden.


Ċ
admin user,
31. mar. 2012 01.25
Comments