Idé til realitet

April 2015
Officiel indvielse v/rådmand Jane Jegind.
Mere end 300 personer mødte op til receptionen og aftenfest.

Februar 2015
Indvendig montering pågår. 

Januar 2015
Facadebeklædningen er på plads. Byggeriet skrider planmæssigt frem og følger tidsplanen.

December 2014
Rejsegilde blev afholdt i øsende regnvejr, men trods det troppede 80 mennesker op. 
Bygningen blev lukket inden jul. Der nu er varme på gulvene så bygningen kan tørre i juleferien.

November 2014
Der er udarbejdet en helhedsplan for hele udeområdet. En plan der bl.a. omfatter multibane, skater og fitnessområde, lege/eventtrappe m.m.
Hele planen kan ses under "Det nye hus"

Oktober 2014
Projektet godkendt af bygge- og brandmyndighed.
Byggeriet igangsat 6. oktober
1. spadestik 10. oktober

September 2014
Den afholdte licitation viste, at projektet - efter enkelte tilretninger - kan gennemføres inden for den økonomiske ramme, som nu er på 10,2 mio.
Den samlede entreprisesum udgør kr. 8.136.400
Der er afsat 2 mio til omkostninger, uforudsete udgifter og inventar.
Vinder af de udbudte entrepriser blev:  
Råhus og Tømrer: Skjøde Knudsen, Gulve: Dansbo Entreprise, VVS: Korup VVS, Ventilation: Bellinge Ventilation, El: Jacob Jensen El A/S, Maler: Bo Rasmussen, Tagdækning: Bakkekildegård Byens Tag

August 2014
Projektet sendes i udbud til i alt 19 indbudte entrepenører og lokale håndværkere i fagentreprise.

Maj og Juni 2014
Efter 4 brugermøder med Charlotte Folke godkender initiativgruppen det færdige skitseprojekt.

April 2014
Samarbejdet med Creo Arkitekterne ophører og der indgås rådgiveraftale med arkitektfirmaet Charlotte Folke ApS om et nyt skitseprojekt med en økonomisk ramme på 9,5 mio.

Vinteren 2014
Vi er i en fase hvor vi selv tegner videre på programmet Floor-planner.
Nykredit giver tilsagn om ny belåning på 4 mio

September 2013
Vi beslutter at forlade princippet om sammenbygning med skolen og arbejde videre med model 2 ud mod Ubberudvej, selvom Lokale og Anlægsfonden har tilkendegivet, at de ikke kan støtte dette projekt.

Juni 2013
Creo Arkitekterne fremlægger 2 skitseforslag. Model 1, en med sammenbygning og integrering af skole og hal og en model 2 der ligger på siden af hallen ud mod Ubberudvej.

April 2013
Projektet tildeles yderligere 2 mio fra forstadspuljen

Januar 2013
Der indgås aftale med Creo Arkitekterne om et nyt skitseprojekt med en økonomisk ramme på 10 mio.

November 2012
Der afholdes borgermøde for lokalområdet og politikere/embedsmænd fra kommunen hvor der orienteres om projektet. Planen er en tilbygning på 1000 m2 til ca. 17 mio kr som binder hal og skole sammen. 65 personer mødte op for at høre om planerne og både TV-Korup og TV 2 Fyn bragte indslag fra mødet.


April 2012:

Initiativgruppen opstarter hjemmesiden www.ubberudhallen.dk som skal hjælpe med at borgerne i lokalområdet kan følge med i projektets forløb.

 

Mars 2012:

Initiativgruppen indleder samarbejde med den profesionnele fundraiser, Rasmus Munch, som skal hjælpe projektet med at optimere ansøgninger til eksterne fonde.

 

Februar 2012:

Odense Kommunes Forstadspulje tildeler "Ubberud Kultur- og bevægelseshus" kr. 2.000.000. Det er en del mindre end ansøgt, men samtidig det største beløb, der bliver uddelt denne gang. Projektet bliver tildelt midler der er afsat til såkaldte "Selvbærende lokalsamfund", som bl.a. søger at øge samarbejdet mellem foreninger og institutioner i lokalområder.

 

November 2011:

Initiativgruppen indsender ansøgning til Odense Kommunes Forstadspulje på kr. 6.500.000.

Se ansøgning i Arkiv

 

September 2011:

Initiativgruppen indleder samarbejde med Creo Arkitekter, som konkretisere idéerne fra workshoppen. Initiativgruppen, Ubberud Skole og Creo Arkitekter kommer gennem en proces, hvor der til sidst er stor enighed om det endelige oplæg til det nye hus.

Se oplæget i Arkiv

 

Maj 2011:

Idéworkshop i Ubberud med deltagelse af Ubberud Skole, Idrætsforeningens afdelinger samt mange andre foreninger og grupper fra området. Workshoppen udmunder i et notat fra DGI Huse og Haller med mange idéer og 4 kerneværdier: Fleksibilitet, Åbenhed, Socialt samvær og sund café og til sidst sammenhæng.

Se notatet i Arkiv 

 

Vinter 2010:

Efter dialog med Lokale- og Anlægsfonden besluttes det at videreudvikle idéen om Ubberud Hallens Aktivitetscenter og især inddrage flere af områdets borgere og grupper i denne proces.

 

September 2010:

Odense Kommunes Forstadspulje tildeler kr. 1.000.000 til Ubberud Hallens Aktivitetscenter. 

Indsamling og fonde

indsendt 28. aug. 2014 13.41 af Henning Jespersen   [ opdateret 14. sep. 2014 10.15 ]

Der er sendt ansøgning til A.P. Møllers Fond, Fioniafonden og Energi Fyn om støtte til projektet.

Der planlægges en husstandsindsamling i efteråret 2014.

1-1 of 1